ANVI Property

Průmyslová 7 –  kantýna

Bývalá budova Siemens na Průmyslové 7 získala díky nám a samozřejmě investorovi, zcela jinou tvář. Hlavním cílem bylo zrevitalizovat budovu z roku 1974 a standard celého administrativního prostoru povýšit o několik úrovní výš jak pro stávající, tak nové nájemníky. Do kantýny nebyly zatím investovány finance do rekonstrukce gastro technologií a zázemí pro personál, ale přesto jsme kantýnu přeměnili ve velice příjemný a odpočinkový prostor. Zcela se obnovilo vybavení prostoru pro strávníky, výdejové pulty byly prozatím polepeny speciální fólií pro snadnou údržb. Rozšířil se doplňkový prodej, vznikla nová kuchyňka pro nájemníky z celého přízemí, kteří mohou i v odpoledních hodinách po uzavření výdejového prostoru užívat prostor pro strávníky zcela nonstop.