ANVI Property

Průmyslová 7 –  kantýna

Bývalá budova Siemens na Průmyslové 7 získala díky nám a samozřejmě investorovi, zcela jinou tvář. Hlavním cílem bylo zrevitalizovat budovu z roku 1974 a standard celého administrativního prostoru povýšit o několik úrovní výš jak pro stávající, tak nové nájemníky. Do kantýny nebyly zatím investovány finance do rekonstrukce gastro technologií a zázemí, ale přesto kantýna naznala obrovských, nejen designových změn. Zcela se obnovilo vybavení prostoru pro strávníky, výdejové pulty byly prozatím odekorovány nejméně nákladným způsobem, rozšířil se doplňkový prodej, vznikla nová kuchyňka pro nájemníky z celého přízemí, kteří mohou i v odpoledních hodinách po uzavření výdejového prostoru užívat prostor pro strávníky zcela nonstop.