ANVI Property

Průmyslová 7 –  veřejný prostor

Bývalá budova Siemens na Průmyslové 7 získala díky nám a samozřejmě investorovi, zcela jinou tvář. Hlavním cílem bylo zrevitalizovat budovu z roku 1974 a standard celého administrativního prostoru povýšit o několik úrovní výš jak pro stávající, tak nové nájemníky. Všechny veřejné části budovy doznaly velkých změn. Největší zásah byl do schodiště a přilehlého zábradlí, které se proměnilo z železných jaklových svařenců do celoskleněných ploch a tím došlo k velkému prosvětlení prostoru. Velkou zásluhu mají též originální světla, osazení rostlin v designových květnících a celkové barevné řešení prostoru, které se prolíná designově všemi patry administrativní budovy. Rekonstrukce zasáhla nejen toalety, ale i kuchyňky na všech patrech budovy.