ALS Czech Republic

Nadnárodní společnost nás požádala o vytvoření representativních prostor k jednání, kde probíhají jak malé schůzky, tak telekonference nebo velká školení. Byl brán velký zřetel na vyzvednutí brandu společnosti, technické vybavení pro telekonference a hlavně přeměnit původní jednací místnost, která byla velmi neútulná, vybavená již starým nábytkem. Původně se plánovalo, že prostor bude rozdělen akustickou shrnovací příčkou a rozdělí jej na dvě části. I stoly jsou konstruovány tak, aby byly lehce složitelné a přenosné. Nicméně únosnost stropů v této budově nedovolovala tento efektivní krok, který by byl pro zasedačku tím nejlepším řešením. Nicméně výsledek byl velmi zdařilý ke spokojenosti klienta.