• Odpočinkové zóny, jídelna

    Odpočinkové zóny, jídelna

    Odpočinkové zóny a jídelna pro 700 strávníků

    Kompletní návrh včetně konstrukčního řešení firemní jídelny (výdejovou i stravovací část) s odpočinkovými zónami pro celkem 700 strávníků pochází z ateliéru Beadesign Interiéry. Materiálově zde kombinujeme různé druhy lamin s lakovanými stropy, které jsou dominantou výdeje. Jde o velmi sofistikované řešení skládaných kazet s liniovým prosvětlením, které vytvářejí kompaktní celek. Odpočinkové zóny jsou v brandových barvách. Zajišťovali jsme kompletní autorský a koordinační dozor  při samotné výstavbě i při montážích atypických interiérových prvků. Přesto jsme celý projekt zrealizovali v extrémně krátké době 6 týdnů.  Bohužel není možné ukázat celý projekt s mnoha náročnými prvky na realizaci, kvůli doložce o mlčenlivosti.

    22.9.2020 By beadesign.cz