Státní zdravotní ústav

Praha 10

Státní zakázka, do které jsme byli přizvání ve chvíli, kdy již byla odsouhlasena projektová/zadávací dokumentace včetně specifikace prvků a celý prostor byl již do základu vybourán. O to bylo složitější návrh a celý koncept dát dohromady, najít kompromisy a prosadit změny oproti zadávací dokumentaci. V pozici autorského dozoru, projektového managmentu jsme nakonec předali celé dílo v termínu a ke spokojenosti investora, jak bylo požadováno. Naší dodávkou byly veškeré výdejové pulty, obložení na stropech, fototapety, dodávka židlí, stolů, květinová výzdoba, osvětlení, obrazy, regály na doplňkový prodej atd.